หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ที่มีสิทธิ์เรียกร้อง ได้แก่ ผู้ที่เสียหายโดยตรงและผู้ที่ผู้เสียหายโดยตรงมอบอำนาจหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายได้
การเรียกร้องสมควรเรียกร้องในทันที เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นและหากมีความเสียหายต่อเนื่อง การเรียกร้องจะนำมาซึ่งความสามารถในการเยียวยาและซ่อมรถยนต์ ดังนั้นการเรียกร้องจึงควรทำในทันทีหรือเร็วที่สุดที่ทำได้ในกรณีที่รอหรือการไม่เรียกร้องเป็นระยะเวลานานอาจถูกมองได้ว่าการเรียกร้องดังกล่าวเป็นการเรียกร้องเกินเหตุหรือความเสียหายดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุที่กล่าวถึงแต่เป็นการนำความเสียหายของอุบัติเหตุอื่นมาเรียกร้อง จึงอาจเป็นข้อซักถามหรือประเด็นทางกฎหมายได้
ในทั้งสองกรณี การนำรถที่มีความไม่พร้อมซึ่งทั้งนี้ความไม่พร้อมมีทั้งที่สามารถขับขี่ได้แต่ไม่พร้อมหรือไม่สามารถขับขี่ได้แล้วมาพยายามใช้ต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความไม่พร้อมดังกล่าวทำให้การเดินทางเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์อาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมหรือเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง ดังนั้นการนำรถที่เกิดอุบัติเหตุมาใช้ต่อจึงไม่เหมาะสมและสมควรที่จะนำไปซ่อมและแก้ปัญหาดังกล่าวทันที
สิ่งแรกที่ต้องทำคือให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกาย ชีวิตของตัวเองเป็นหลัก เนื่องจากรถยนต์ ทรัพย์สิน เป็นของนอกกายแต่หากมีความปกติเช่น อาการเวียนศีรษะ บาดเจ็บหรืออาการผิดปกติ อาการดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่จะต้องพบแพท์เพื่อตรวจ เนื่องจากอาการจะปรากฎหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว ประมาณ 24-48 ชั่วโมงหากผู้เกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญเฉพาะทรัพย์สินภายในรถและรถยนต์โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่เกิดขึ้น อาการดังกล่าวอาจเป็นอาการที่มีความเสียหาย เมื่อปล่อยระยะเวลานานไปอาการดังกล่าวจึงไม่สามารถหายเป็นปกติได้จึงเป็นอันตรายและจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง