หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับเรา

พวกเราคือใคร

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราสามารถช่วยท่านได้ ในการรักษาสิทธิ์และป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้น

พวกเราคือใคร ทำไมถึงให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุที่รถยนต์ถูกชน

พวกเราคือผู้ประสบเหตุ ผู้ที่ศึกษาความคุ้มครองทางด้านกฎหมายและความคุ้มครองทางด้านกรมการประกันภัย ดังนั้นข้อมูลบางส่วน สิทธิประโยชน์และการเรียกร้องบุคคลทั่วไป ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายบางข้อจะไม่รู้ถึงสิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสิ่งที่สามารถเรียกร้องจากคู่กรณีได้ เราจึงได้จัดตั้งกลุ่มผู้ให้ความสำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำแจ้งข่าวและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เป็นวิทยาทานและเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ดังนั้นท่านผู้เกิดอุบัติเหตุ ท่านผู้เกี่ยวข้องหรือท่านผู้ที่สนใจในการช่วยเหลือ สามารถประสานงานติดต่อให้คำแนะนำต่างๆได้ โดยปัจจุบันในกลุ่มของเรามีอาสาสมัครทั้งที่รู้กฎหมาย ทั้งที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียกร้อง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่ท่านทั้งหลาย ผู้เกิดอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่และหากท่านมีความสามารถในการสนับสนุนหรือให้คำแนะนำ กรุณาติดต่อและแจ้งให้เราทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

โครงการช่วยเหลือผู้เกิดอุบัติเหตุ

ความคิดเห็นจากผู้เกิดอุบัติเหตุและประสบการณ์จริงของผู้ที่เกิดรถชนและรถเกิดความเสียหาย

โครงการช่วยเหลือผู้ที่ถูกรถชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

กลุ่มนักกฎหมาย

ผู้มีประสบการณ์ในการเรียกร้องและเห็นถึงประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมเนื่องจากการเรียกร้องสามารถทำตามได้โดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการขึ้นศาลจึงไม่มีค่าใช้จ่ายและเห็นว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ที่คนธรรมดาสามารถรักษาสิทธิ์ตัวเองได้ จึงได้มีการทำคู่มือขึ้นมาเพื่อที่ผู้เรียกร้องหรือผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจะได้ดำเนินการตามเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

กลุ่มผู้เคลื่อนไหวในการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่เกิดอุบัติเหตุและผู้ที่ถูกชน

ที่ผ่านมาผู้ที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ที่อาจมีความรู้ไม่ครบถ้วนหรืออาจได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงได้มาศึกษาอย่างละเอียดและได้เห็นว่ากฎหมายไทย ได้มีการคุ้มครองผู้ที่ถูกชนและสิทธ์ในการเรียกร้องที่จะมีต่อคู่กรณีและบริษัทประกันภัยเนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองตั้งแต่มีการขายประกันภัยและนอกจากนี้ คปภ. ผู้ที่ควบคุมบริษัทประกันภัยต่างๆได้มีแนวนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกชนที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

กลุ่มผู้ให้บริการซ่อมรถ

ผู้ซ่อมรถหรือร้านซ่อมรถมีประสบการณ์ที่รถที่ถูกชนคือผู้ที่เดือดร้อนเนื่องจากบุคคลอื่นมาชนและทำให้รถเสียหายก็มีความพยายามนำรถมาซ่อมแต่เนื่องจากอาจมีทรัพย์จำกัด ดังนั้นจึงมีการเจรจาต่อรองหรือลดชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องซ่อมลง ซึ่งทำให้สภาพรถยนต์ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้หรืออาจเกิดความผิดปกติ อีกทั้งบางกรณีได้เห็นถึงความตัดสินใจไม่ซ่อมเนื่องจากไม่มีความสามารถในการซ่อมดังนั้น จึงเกิดการใช้รถที่เกิดความเสียหายแล้วซึ่งทำให้สภาพรถยนต์ไม่พร้อมและเกิดภาระในระยะยาวเนื่องจากความเสียหายดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง ดังนั้นกลุ่มผู้ซ่อมรถจึงเห็นว่าความรับผิดชอบดังกล่าวแท้จริงแล้วเป็นความรับผิดชอบผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายคือผู้ชนรวมถึงประกันภัยของผู้ชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องเยียวยาให้รถยนต์กลับมาในสภาพปกติ จึงเห็นว่าการเรียกร้องให้มีการซ่อมและการเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆจะต้องทำในวงกว้างเนื่องจากมีประชาชนที่ไม่ทราบถึงสิทธิ์ของตัวเองในการเรียกร้องและได้รับการบอกข้อมูลที่ผิดๆ

กลุ่มผู้ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ บริษัทห้างร้านคิดว่าในการที่รถยนต์เกิดความเสียหายหรือบุคคลได้รับความเสียหายจากรถยนต์และไม่มีรถใช้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวได้เป็นผู้ถูกกระทำจากผู้ที่อาจจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาแต่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้รถยนต์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ดังนั้นการเยียวยาจึงมีความจำเป็นที่ผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจำเป็นจะต้องรับผิดชอบ